Praktische afspraken opstart seizoen 2021

08-05-2021 -

In de maand mei zullen we elke zondag starten om 9u00 aan ons lokaal, café Dievenput. We maken de ritten bewust nog niet te lang en niet te zwaar, zodat iedereen zich kan ‘inrijden’. Vanaf juni vertrekken we dan terug om 8u30, zoals gebruikelijk was voor corona.

Op donderdag 13 mei (Hemelvaartsdag) is er alvast een eerste inhaalrit voorzien. Ook deze start om 9u00 aan ons lokaal.

Voorlopig hebben we nog geen rittenkalender opgesteld. We willen de eerste rit(ten) even afwachten, en zullen op basis daarvan een kalender opstellen en op de website plaatsen. Tijdens de eerste ritten zullen onze ervaren gidsen intussen wel een mooie rit uit hun mouw (of uit hun gps) schudden.

We behouden de inleg op 5 €. De inleg wordt bij de inschrijving voor de rit betaald. Zoals gebruikelijk krijgen jullie in ruil hiervoor ook twee consumpties (hetzij onderweg, hetzij bij terugkeer in het lokaal). 


De geldende coronamaatregelen laten ons niet toe om in grote groepen te fietsen. We dienen de groepen te beperken tot maximaal 25 personen, waaronder één verantwoordelijke. De verantwoordelijke dient een tricolore armband te dragen, en zal ervoer waken dat de geldende regels door zijn/haar groep worden gerespecteerd. Heb je nog een tricolore armband van de club in jouw bezit? Breng die dan zondag zeker mee, of – indien je zelf niet aanwezig kan zijn – bezorg hem aan een clublid dat zondag wel meefietst. Indien er zondag een grote opkomst is, is het dus mogelijk dat we met meer dan 3 groepen zullen rijden. Eventueel kunnen twee groepen mekaar met een voldoende grote tussenafstand volgen, waarbij ter hoogte van kruispunten en dergelijke tijdig wordt gestopt om de tussenafstand te behouden. Volg in elk geval de aanwijzingen van de verantwoordelijke op.

Op het terras gelden de gekende regels, zoals onder meer een maximum van vier personen per tafel, en de verplichting om een mondmasker te dragen wanneer je niet aan je tafeltje zit. De mondmaskerplicht geldt dus ook op de parking, en bij de inschrijving. Tijdens de rit zelf, mag het mondmasker uiteraard af.  We rekenen op jullie medewerking om alle geldende regels na te leven, en er zo een veilige zondagsrit van te maken.

Indien de regels in de toekomst worden aangepast, dan houden we jullie uiteraard op de hoogte.