UPDATE COVID-19 VIRUS - GEDEELTELIJKE HEROPSTART

20-05-2020 - Sinds maandag is het terug toegelaten om ritten te organiseren in clubverband, voor groepen van maximaal 20 personen, en onder begeleiding van een verantwoordelijke wegkapitein. Hierbij moeten tevens de gekende regels van social distancing (1,5 meter afstand houden) en van hygiëne gerespecteerd blijven. Daarom heeft het bestuur beslist dat we vanaf zondag 24 mei terug ritten zullen organiseren, zij het onder strikte voorwaarden.

We rijden in één of meerdere groepen, al naargelang de opkomst en het niveau, waarbij we uiteraard de 20 personen per groep niet overschrijden. Er zal voorlopig geen volgwagen zijn, dus we vragen iedereen zelf een reservebandje en ander noodmateriaal te voorzien, en eigen drank/bevoorrading mee te nemen. Starten doen we om 8u30 aan ons lokaal café Dievenput, dat echter nog steeds gesloten is. Om hygiënische redenen vragen we het startblad niet zelf te tekenen, maar wordt jullie aanwezigheid wel verplicht genoteerd door een bestuurslid (dit ten behoeve van een eventuele contact tracing). Er dient geen inleg betaald te worden. VoVoorlopig tellen de ritten ook nog niet mee voor een kampioenschap, en zoals eerder gemeld is er dit jaar ook geen terugbetaling van de kledij.

Per groep zal er een wegkapitein zijn, bij voorkeur een bestuurslid. Officieel is deze wegkapitein ook verantwoordelijk voor de naleving van de geldende regels door de groep, maar wij rekenen natuurlijk ook op jullie gezond verstand, en vragen daarom aan iedereen die wenst mee te fietsen uitdrukkelijk om volgende regels na te leven:

·         Blijf thuis als je ziek bent! Ben je ziek (hoesten, keelpijn, lichaamstemperatuur boven 37,5, diarree, spierpijn, …) of voel je jou niet optimaal? Blijf dan thuis en verplaats je niet naar de club. Meet bij twijfel je temperatuur voor vertrek naar de rit.
·         Was je handen grondig voor je vertrekt naar de groepsrit, bij voorkeur met zeep of handzeep.
·         Neem je eigen bevoorrading en drank mee voor tijdens de rit. Denk eraan dat er geen volgwagen is, dus voorzie eventueel zelf een rugzak.
·         Gebruik je eigen sportmateriaal (fiets, helm, kledij, schoenen, drinkbus)
·         Vermijd nauw contact met je clubleden. Hou voldoende afstand. Hou minstens 1,5 meter afstand van elkaar, ook tijdens de rit. Kan je dit niet garanderen dan draag je een mondmasker. Het dragen van een mondmasker wordt sowieso sterk aanbevolen wanneer we stilstaan voor en na de rit.
·         Spuwen en snot wegblazen tijdens de rit is momenteel niet toegestaan. Daarom voorzie je best een aantal papieren zakdoeken om tijdens de groepsrit te gebruiken. Je houdt die uiteraard bij en gooit die thuis weg in een afgesloten vuilnisbak. Gebruik de zakdoekjes ook om in te hoesten of om in te niezen.
·         Geef geen hand of kus of knuffel
·         Raak je gezicht zo weinig mogelijk aan met je handen
·         Let extra op bij mensen die gevoelig zijn voor het virus. Mensen met diabetes, obesitas of problemen met hart, longen of nieren zijn extra gevoelig aan het virus.
·         Zich verplaatsen met de wagen naar het vertrekpunt van de rit is toegelaten. Met de fiets kan uiteraard ook ;-)

We beseffen dat dit heel wat regels zijn, en dat deze regels het fietsen in clubverband er zeker niet aangenamer op maken. Toch blijft het belangrijk deze regels na te leven, zodat we het virus verder kunnen terugdringen en de maatregelen stilaan verder kunnen versoepeld worden. Alleen zo kunnen we binnenkort terugkeren naar een normale werking van de club, waar we samen met jullie heel hard naar uitkijken.

Blijf gezond, blijf positief, en hopelijk tot snel op de fiets!

Sportieve groeten,

Het bestuur.