UPDATE COVID-19 VIRUS - VERDERE HEROPSTART

12-06-2020 -

Sinds voorbije maandag zijn opnieuw enkele van de maatregelen om de verspreiding van het COVID-19 virus te beperken, versoepeld. Dat betekent dat we een volgende stap kunnen zetten in de heropstart van de werking van onze club, zij het nog steeds onder bepaalde voorwaarden. De belangrijkste aanpassing is dat we vanaf komende zondag 14 juni na afloop van de zondagsrit opnieuw een pintje of een koffietje mogen nuttigen in ons lokaal café Dievenput. Daarnaast heeft het bestuur beslist dat we de volgwagens opnieuw laten rijden, dat we het kampioenschap terug opstarten (al is het dit jaar enkel voor de eer en is er, zoals eerder gemeld, geen terugbetaling van kledij verbonden aan het klassement), en dat we ’s morgens bij inschrijving ook terug 5 euro inleg betalen.Een aantal veiligheidsmaatregelen blijft echter ook behouden. Zo mogen we enkel fietsen in  groepen van maximaal 20 personen, onder begeleiding van een verantwoordelijke wegkapitein, en met inachtname van de gekende regels van social distancing (1,5 meter afstand houden) en van hygiëne (niezen of hoesten in de elleboog, zakdoekjes gebruiken,…). Concreet gelden volgende afspraken:

·         Bij de inschrijving:

o   Een bestuurslid noteert bij welke groep je wenst mee te rijden. Je dient het startblad dus niet zelf te tekenen. Je betaalt ook jouw inleg van 5 euro. Hiervoor vragen we om zo veel mogelijk te zorgen voor gepast geld, en dit rechtstreeks in de daartoe bestemde pot te deponeren.

·         Tijdens de rit:

o   Vermijd nauw contact met je clubleden en hou voldoende afstand. Gezien de grotere inspanningen die tijdens het fietsen worden geleverd, blijft het tijdens de rit verplicht om minstens 1,5 meter afstand van elkaar te houden.

o   Per groep zal er een verantwoordelijke wegkapitein zijn, bij voorkeur een bestuurslid. Het bestuur zorgt voor de verplichte tricolore armband. Indien geen wegkapitein met tricolore armband aanwezig is, mag de groep niet op de weg fietsen.

o   In de volgwagen zal alcoholgel ter beschikking zijn, voor wie  de handen wil reinigen (bvb na bandenwissel)

·         Na de rit:

o   In het lokaal gebruiken we bij voorkeur de veranda en het terras voor de nabespreking

o   Onze lokaalhouder heeft de tafels gezet conform de reglementeringen. We verplaatsen deze niet, en nemen bijgevolg in kleinere groepen plaats aan meerdere tafels.

o   Kies als tafelpartners bij voorkeur mensen uit jouw contactbubbel. Lukt dat niet, hou dan voldoende afstand.

Wij rekenen nog steeds op jullie gezond verstand om onnodige risico’s met betrekking tot de verspreiding van het virus te vermijden. Daarom vragen we aan iedereen die wenst mee te fietsen uitdrukkelijk om volgende regels te blijven respecteren:

  • Blijf thuis als je ziek bent of symptomen hebt (hoesten, keelpijn, lichaamstemperatuur boven 37,5°C, diarree, spierpijn, …).
  • Was je handen grondig voor je vertrekt naar de groepsrit, bij voorkeur met (hand)zeep.
  • Neem je eigen bevoorrading en drank mee voor tijdens de rit.
  • Gebruik je eigen sportmateriaal (fiets, helm, kledij, schoenen, drinkbus)
  •  Spuwen en snot wegblazen (tijdens de rit) is momenteel niet toegestaan. Daarom voorzie je best een aantal papieren zakdoeken om tijdens de groepsrit te gebruiken. Je houdt die uiteraard bij en gooit die thuis weg in een afgesloten vuilnisbak. Gebruik de zakdoekjes ook om in te hoesten of om in te niezen.
  • Geef geen hand of kus of knuffel
  • Raak je gezicht zo weinig mogelijk aan met je handen
  • Let extra op bij mensen die gevoelig zijn voor het virus, zoals mensen met diabetes, obesitas of problemen met hart, longen of nieren.

In de toekomst kunnen deze regels gewijzigd – hopelijk versoepeld – worden, maar dat zal uiteraard afhangen van de verdere evolutie van het COVID-19 virus.

Voor wat het verdere verloop van het seizoen betreft, moeten we onze planning dus nog met enig voorbehoud opstellen. Om de verloren ritten van de voorbije maanden enigszins te compenseren, houden we graag het seizoen tot eind oktober laten lopen, en ook nog twee dagritten inplannen.