De basisregels

Het wielerseizoen bij WTC Ottergem:
Het wegseizoen vangt aan op de eerste zondag van maart. De laatste officiële (sluitings-)rit valt op de laatste zondag van september.
In maart wordt er gestart om 9u, in april en mei om 8u30, in juni, juli en augustus om 8u en in september terug om 8u30.
Tijdens de eerste ritten worden het tempo en de afstand met opzet laag gehouden. Daarna kan er opgebouwd worden, in functie van de mogelijkheden van de groep.
Elke zondag worden telkens 3 ritten georganiseerd, voor A-groep, B-groep en C-groep. Deze ritten tellen mee voor het kampioenschap.
Naast de ritten op zondag, komen ook twee ritten op een feestdag in aanmerking voor het kampioenschap. Deze zogenaamde 'inhaalritten' worden verreden op Hemelvaartsdag en op 15 augustus (Rally Erpe-Mere).
Uitzonderlijk wordt de traditionele voormiddagrit vervangen door een langere rit, zijnde een dagrit of zelfs meerdaagse. 

De verschillende groepen:
De groepen onderscheiden zich van elkaar door de gemiddelde snelheid en de afstand. Toch geldt voor alle groepen de regel: SAMEN UIT, SAMEN THUIS.
De richtsnelheid en gemiddelde afstand over het seizoen bedragen voor de A-groep 29km/u en 85 km. Na een hindernis wordt er sterk vertraagd of indien nodig stilgestaan totdat de laatste fietser is aangesloten bij de groep.
Voor de B-groep is de richtstnelheid 27km/u en de gemiddelde afstand 75 km. Er wordt steeds stilstaand gewacht na een helling of andere ‘vrije hindernis’ zoals een dijk of kassei. 
De C-groep, rijdt aan een zacht tempo, aangepast aan de minst sterke rijder. Dit is een uitstekende opstap- of uitbolgroep ;-)
Opgelet, het gemiddelde en de afstand staan steeds, voor alle groepen, in verhouding tot de aard van het parcours, en worden door de kopman en het bestuur bewaakt.
Indien de club deelneemt aan toertochten of andere uitgepijlde tochten, kan besloten worden om de A-groep in een vrij tempo te laten rijden, doch steeds met respect en aandacht voor de wegcode en de aanwijzingen van de inrichters. De B-groep en C-groep blijven in dit geval echter steeds in gesloten groep fietsen.

De rol van kopman (of leider):
De kopman(nen) zijn de leden die het parcours hebben uitgestippeld en verkend. Zij 'geven' dit rit, zoals dat in de WTC-terminologie heet. Dit wil ook zeggen dat zij het tempo bepalen en de weg aanwijzen. Dit gebeurt meestal vanuit een positie vooraan in de groep (koppositie of net daarachter).
Er wordt niet uit de groep gedemarreerd en de leden die vooraan de groep worden niet ongevraagd voorbijgereden, tenzij de kopman een teken/signaal voor ‘vrije doortocht’ heeft gegeven. Kleuters wordt een boete gevraagd, sommige grote mensen moeten dit echter ook betalen (‘wie niet horen wil moet voelen’), of verliezen de rit als ze hun boete niet willen betalen (wat implicaties heeft naar terugbetaling van kledij) .
Elk lid wordt aangemoedigd om eens een rit te ‘geven’ en dus de rol van kopman op te nemen. Om je rit in de plannen, neem je contact op met de kalenderverantwoordelijke voor jouw groep. De kalenderverantwoordelijken zijn:
- voor de A-groep: Raf Roelandt
- voor de B-groep: David Mertens
- voor de C-groep: Patrick Rottiers.
De kalenderverantwoordelijken leggen in samenspraak met de overige bestuursleden de kalender voor de komende maand of maanden vast, en maken deze bekend (via website en rittenkaartjes).

Onze plaats op de weg:
Zoals de wegcode het voorziet, mogen we vanaf 15 fietsers, het fietspad verlaten op voorwaarde dat we PER TWEE en RECHTS rijden. Opgelet, indien de groep kleiner is, moeten de fietspaden gevolgd worden.
Zowel A-, B- als C-groep worden gevolgd door een volgwagen met aangepaste signalisatie. het is belangrijk steeds oogcontact te houden met de volgwagen. Dit is een taak van de kopman. Niettemin geldt voor iedereen dat we, na een hindernis, zo snel mogelijk hergroeperen met de volgwagen, die steeds achter de laatste fietser blijft.
Zowel vooraan (kopman of bestuur) als achteraan (bestuur of ander lid) zal iemand met fluitsignalen de aandacht vestigen op mogelijke gevaren, hindernissen, ‘wachten’ en dergelijke meer.

Dagritten en meerdaagses:
Soms mag het al eens een beetje meer zijn. Daarom organiseert de club elk jaar enkele langere ritten, onder de vorm van dagritten, meerdaagses of een fietsvakantie. Ook deze langere ritten komen in aanmerking voor het kampioenschap (zie verder).
Dagritten, meerdaagses en fietsvakanties worden steeds tijdig aangekondigd via de website en in het lokaal.
Voor een dagrit is geen inschrijving vooraf vereist. Daarom vragen we ook aan de deelnemers om zelf hun lunchpakket mee te brengen. De club zorgt er echter wel voor dat in de volgwagen voldoende water, frisdrank en koekjes (of andere minder snel bederfbare etenswaren) aanwezig zijn voor de voormiddag- en namiddagstop.
Voor een meerdaagse is wel een inschrijving vooraf nodig. Omdat hierdoor het aantal deelnemers exact gekend is, kan de club ook voorzien in een middagmaal voor alle deelnemers, meestal onder de vorm van een broodmaaltijd met iets extra's. Net als bij de dagritten worden voor de andere tussenstops ook water, frisdrank, koekjes en fruit meegenomen in de volgwagen. En uiteraard omvat de tweedaagse ook een hotelovernachting en een avondmaal in het hotel of een nabijgelegen restaurant. De clubkas levert een aanzienlijke bijdrage in de kostprijs van dit alles, maar kan uiteraard niet de volledige kost dragen. Daarom wordt aan de deelnemers een financiële bijdrage gevraagd, die betaald dient te worden bij inschrijving.
De fietsvakanties vormen de grootste uitdaging van het seizoen, en brengen ons richting (de bergen in) het buitenland. De club heeft reeds hel wat fietsvakanties op zijn palmares, waaronder meerdere reizen naar Lourdes (soms zelfs heen en terug met de fiets) of Alpe d'Huez, maar in de meer recentere geschiedenis ook uitstappen naar de Moezelstreek (2008), Passo dello Stelvio (2009), de Alpen (2010), de Vogezen (2011), Santiago de Compostela (2012), Winterberg (MTB-2013) en opnieuw Lourdes (2013). Voor 2014 staat een klimweek in  de Pyreneeën op het programma. Niettegenstaande fietsvakanties door de club worden georganiseerd, draagt de clubkas niet bij in de kosten. Alle kosten worden gedeeld onder de deelnemers. De club faciliteert enkele de organisatie, onder meer door het ter beschikking stellen van een volgwagen.

Kampioenschap:
Wie alle zondagsritten heeft gereden, of hetzelfde aantal bekomt door het rijden van de inhaalritten, wordt gehuldigd als kampioen tijdens ons jaarlijks ledenfeest, steevast op de eerste zaterdag van december.
De rangschikking van de kampioenen gebeurt louter op basis van het aantal gereden ritten, ongeacht de gereden kilometers. Je bent trouwens vrij in het kiezen van de groep en afstand per rit.
Iemand die verhinderd wordt wegens letsel na een ongeval tijdens een officiële rit, krijgt deze rit toegekend.
We zetten hieronder nog even op een rijtje welke ritten wel en niet in aanmerking komen voor het kampioenschap.
Tellen mee:
- de gewone zondagsritten
- de inhaalritten: dit zijn de ritten die , zoals reeds vermeld, worden gereden op de donderdag van OLH Hemelvaart en op 15 augustus (Rally van Erpe-Mere)
- de dagritten, voor zover georganiseerd door de club en vermeld op de rittenkalender als 'WTC-rit'
- de meerdaagses, voor zover georganiseerd door de club en vermeld op de rittenkalender als 'WTC-rit'. Meerdaagses tellen, ongeacht het aantal dagen dat ze duren, steeds mee als één enkele rit (zij het wel met het totaal aantal kilometers van de volledige meerdaagse)
- de fietsvakanties: deze tellen in princiep niet mee, maar indien een lid omwille van zijn/haar deelname aan de fietsvakantie verhinderd is om deel te nemen aan één of meerdere zondagsritten of inhaalritten, dan krijgt hij of zij deze zondagsritten toch toegekend, en dit in de groep waar hij of zij normaal gezien meerijdt.
- vervangritten: dit zijn (lokale) ritten die op dezelfde dag van een dagrit of meerdaagse vallen en door het bestuur erkend worden als waardig alternatief voor de officiële rit van die dag of dat weekend. Ze worden ook opgenomen in de rittenkalender op de website als 'WTC-rit'.
Tellen niet mee:
- deelname aan toertochten, cyclosprtieven,... (zoals de Ronde van Vlaanderen voor wielertoeristen), tenzij deze uitdrukkelijk door het bestuur erkend zijn als zondagsrit, en ook, als dusdanig zijn opgenomen in de rittenkalender.
Door de jaren heen ontstond echter het idee om af en toe in groep deel te nemen aan dergelijke bijzondere ritten. Het is hierbij gebruikelijk om ons samen in te schrijven en afspraken te maken voor het vervoer, de bevoorrading,... Het bestuur moedigt dit aan. Het is immers een uitstekende gelegenheid om eens een langere en uitdagende rit te rijden en bovendien onze club en vooral onze sponsors ver buiten onze streek te etaleren! Daarom wordt voor dergelijke ritten doorgaans een korte vergadering gehouden, en stelt de club in de mate van het mogelijke ook een volgwagen ter beschikking. Deze ritten gelden evenwel niet voor het kampioenschap.

Startblad:
Voor verzekering en dergelijke is het noodzakelijk dat we het startblad van de gekozen groep paraferen en onze bijdrage van 5 euro betalen.
Een gewone zondagrit wordt gestart en beëindigd ter hoogte van ons lokaal. Enkel volledige ritten komen in aanmerking voor het kampioenschap (en dus voor terugbetaling van de kledij). Indien je om één of andere reden toch vroeger zou afslaan, verwittig dan steeds de kopman en/of het aanwezige bestuurslid.

Uitrusting:
Alle ritten die in aanmerking komen voor het kampioenschap dienen te worden gereden in de volledige en officiële club-uitrusting. Dit strikt naleven is slechts een klein tegenprestatie voor de bijdrage van onze sponsors, die er onder meer voor zorgen dat wij een kwalitatieve uitrusting krijgen aan een zeer democratische prijs, en dus verdienen dat we hun reclame etaleren!
Voor de volledigheid: de officiële club uitrusting bestaat uit:
- HELM
- BROEK
- TRUI
- KOUSEN
Als we handschoentjes, windbrekers, petjes,... dragen, verkiezen we uiteraard ook clubmateriaal!
Kostprijs en terugbetaling:
De prijs van de nieuwe kledij (basispakket) waarmee we graag 5 jaar zouden verder doen is 260 € en omvat 3 truien (korte en lange mouw en windbreker), 2 broeken (een lange en een korte) en een helm. De lange broek kan ook omgeruild worden voor een MTB broek mits een kleine opleg of een kniebroek met een kleine korting.
Om te vermijden dat nieuwe leden enkel uit zijn op kledij en verder na één of twee ritten niets meer laten horen vragen we 50 € extra die je na 10 gereden ritten al meteen terugkrijgt.
Geheel los daarvan is er ook het terugbetaalsysteem dat werkt als volgt : iedere rit die je meerijdt verdien je 2,5 € terug met een minimum van 10 ritten en een maximum van 20 ritten per jaar. Rij je in een bepaald jaar geen 10 ritten mee, dan krijg je niets terug. Rij je 20 ritten (of meer) mee, dan krijg je het maximum van 50 € terug. De terugbetaling gebeurt traditioneel tijdens de jaarlijkse ledenvergadering in januari ter gelegenheid van de inschrijving voor het volgend seizoen. Als je dus 5 jaar lang regelmatig meefietst kan je 5 keer 50 € of bijna de volledige prijs van het basispakket terugverdienen.

Volgwagens en reservemateriaal:
Ons comfort en veiligheid werden verhoogd door het gebruik van eigen volgwagens voor zowel A- B als C-groep.
In elke volgwagen zijn aanwezig: EHBO kist, voetpomp, reservewielen, hulpmiddelen, startblad en verzekeringsdocumenten.
In geval van pech, stopt de hele groep uiterst rechts van de rijweg, nadat men eerst de pechvogel heeft voorbijgereden zodat hij/zij meteen door de volgwagen kan geholpen worden.
Wij vragen dat het reservewiel of ander vervangmateriaal bij het einde van de rit wordt teruggelegd of uiterlijk voor de eerstvolgende rit aan de materiaalverantwoordelijke wordt terugbezorgd. Wie een reservebandje nodig heeft om thuis te geraken na de aankomst in het lokaal, kan dit bij het bestuur of de chauffeur aankopen voor 4 €.
Het verantwoordelijk bestuurslid voor uitrusting van de volgwagens en reservemateriaal is Tim Mollaert.
De volgwagens kunnen ook gebruikt worden voor het verkennen van ritten of voor andere verplaatsingen die verband houden met de club. Neem hiervoor best contact op met de chauffeurs of met bestuurslid Patrick Rottiers.

Sancties bij het niet naleven van het reglement:
Voor het voorbijsnellen van de kopmannen, (terwijl er geen ‘vrije doorgang’ werd gegeven) of het niet wachten op achterblijvers na een hindernis vragen we aan de overtreder een bijdrage van € 2 per inbreuk. Indien bij de aankomst na de rit de boete niet wordt betaald, verliest de overtreder de rit.
Ook het fietsen in pyjama of andere alternatieve kledij wordt gesanctioneerd. Het dragen van andere uitrusting dan de cluboutfit met de uitstraling voor de sponsors, zal je een rit kosten. Trouwens, waarom zou je rit in aanmerking komen voor terugbetaling van de outfit als je hem niet volledig draagt?
Het niet terugbezorgen van reservemateriaal uit de volgwagens, kan ook aanleiding geven tot het verliezen van één of meerdere ritten. Verloren materiaal dient uiteraard vergoed te worden.