Overzicht ritten

Ritten vanaf:    

C-groep: Wemmel

zondag
19
september
2021
08:30
zondag
19
september
2021
11:30
Afstand: 78 km
Duur: 03u 00min 00sec
Leider: Filip Remory
Chauffeur: Patrick Van Der Eeken
Beschrijving: 


B-groep: Nellekensberg

zondag
19
september
2021
08:30
zondag
19
september
2021
11:30
Afstand: 85 km
Duur: 03u 00min 00sec
Leider: Brenda Van Den Eeckhout
Chauffeur: patrick van lierde
Beschrijving: 


A-groep: Against the wind 19-09

zondag
19
september
2021
08:30
zondag
19
september
2021
11:30
Afstand: 85 km
Duur: 03u 00min 00sec
Leider: Danny Beeckmans
Chauffeur: 
Beschrijving: 


B-groep: Waarbeke

zondag
26
september
2021
08:00
zondag
26
september
2021
11:30
Afstand: 85 km
Duur: 03u 00min 00sec
Leider: Gerard De Keyser
Chauffeur: patrick van lierde
Beschrijving: 


A-groep: Against the wind 26-09

zondag
26
september
2021
08:30
zondag
26
september
2021
11:30
Afstand: 90 km
Duur: 03u 00min 00sec
Leider: 
Chauffeur: 
Beschrijving: 


C-groep: Muur Geraardsbergen

zondag
26
september
2021
08:30
zondag
26
september
2021
11:30
Afstand: 65 km
Duur: 03u 00min 00sec
Leider: Patrick Rottiers
Chauffeur: Patrick Van Der Eeken
Beschrijving: